Sultan Ahmet Meydan覺 Alman emesi

Sultan Ahmet Meydan覺 Alman emesi

Mekan Ad覺: Tarihi Alman emesi

Adres: Sultanahmet Meydan覺 Fatih 襤stanbul

almancesmesi

Fatih 襤stanbulda Sultanahmet Meydan覺`nda, Sultan I. Ahmed T羹rbesi`nin kar覺s覺nda yer alan tarihi 癟eme. Alman 襤mparatoruII. Wilhelm`in sultana ve 襤stanbula hediyesidir. Almanyada yap覺l覺p 1901de 襤stanbuldaki yerine monte edilmitir. Neo-Bizanten 羹sl羹bunda bir 癟emedir; i癟erden alt覺n mozaikle s羹sl羹d羹r.

Tarihi Alman emesi, T羹rkiyeye 羹癟 kez gelen imparatorun 1898de istanbula ikinci kez geliinin an覺s覺na ithaf edilmitir. 襤lk geliinde 1889 Osmanl覺 ordusuna Alman t羹feklerinin sat覺覺n覺 salayan II. Wilhelm, ikinci 襤stanbul ziyaretinde 襤stanbul-Badat Demiryolunun Alman firmalar覺na verilmesi vaadini alm覺t覺. Bu ziyaretin an覺s覺na Alman h羹k羹meti taraf覺ndan yapt覺r覺lan 癟eme, imparatorun bir deseninden yola 癟覺karak d羹zenlenmitir.

emenin planlar覺n覺 Kaiserin 繹zel dan覺man覺 Mimar Spitta 癟izmi, yap覺m覺n覺 Mimar Schoele 羹stlenmitir. Ayr覺ca Alman mimar Carlitzikle 襤talyan Mimar Joseph Antony de bu projede 癟al覺m覺lard覺r. Alman h羹k羹meti 繹nce hipodrom alan覺n覺 d羹zenlemi, meydan覺n aa癟land覺r覺lmas覺 yap覺ld覺ktan sonra Almanyada haz覺rlanan 癟eme buradaki temeller 羹zerine oturtulmutur. Mermerleri ile deerli talar覺 Almanyada ilenmi ve par癟alar halinde gemi ile 襤stanbula getirilmitir.

Yap覺m覺na 1899da balanan 癟emenin 1 Eyl羹l 1900de, Sultan II. Abd羹lhamidin 25. c羹l羹s t繹renine yetitirilmesi planlanm覺t覺. Ancak 癟emenin inas覺 bu tarihe yetimeyince. II. Wilhelmin doum g羹n羹 olan 27 Ocak1901de g繹rkemli bir t繹ren ile 癟emenin a癟覺l覺覺 ger癟eklemitir.

Alman 癟emesi, ne heykelli Avrupa 癟emelerine ne de Osmanl覺 meydan 癟emelerine benzer. Y羹ksek bir taban 羹zerine oturtulmu, sekizgen planl覺 bir yap覺d覺r. Su haznesinin 羹zerinde sekiz s羹tunun ta覺d覺覺 bir kubbe yer al覺r. S羹tunlar覺 birbirine balayn kemerlerin 羹zerindeki pandiflerde birer madalyon bulunur. D繹rd羹n羹n i癟inde yeil zemine II. Abd羹lhamid turas覺, dier d繹rd羹n羹n i癟inde Prusya mavisi 羹zerine II. Wilhelmin simgesi olna “W harfi” alt覺nda II say覺s覺 konulmutur.

Koyu yeil renkte kolonlar覺n ta覺d覺覺 g繹rkemli bir kubbe ile 繹rt羹l羹 癟emenin tun癟 kitabesinde Almanca olarak Alman Kaiseri Wilhelm II 1898 y覺l覺 sonbahar覺nda Osmanl覺lar覺n h羹k羹mdar覺 hametl羹 Abd羹lhamid II nezdinde ziyaretinin 羹kran hat覺ras覺 olarak bu 癟emeyi yapt覺rd覺 yazmaktad覺r.

emede bir de Osmanl覺ca kitabe vard覺r. Bu kitabede Osmanl覺 Seraskerlik Dairesinden, ayn覺 zamanda edebiyat癟覺 olan Ahmet Muhtar Paan覺n beyiti s羹l羹s yaz覺yla 襤zzet Efendi taraf覺ndan yaz覺lm覺t覺r.

Bir cevap yaz覺n