Çocuk Psikolojisinde Gelişim

Çocuk Psikolojisinde Gelişim

Maddi Ve Manevi değerlerimizden olan evlatlarımız hepimiz için çok değerli ve kıymetlidir çocuklarımızın yetiştirme noktasında bir çok kültürün örf ve adetleri farklı olsada sonuca baktığımızda bizlerden daha değer verdiğimiz evlatlarımız hiç bir yere sığdıramayız gözümüzdeki değeri manası anlamı anlatılacak bir seviyenin üstündedir. Çocuklarımızın gelişimi ve aynı zamanda psikolojisi yaşlarına göre farklı olmaktadır ebe beyinleri olarak çocuklarımızı güzel gözlemleyip gerekli bilgileri gerekli şekilde kendilerine anlatıp izah etmemiz gerekmektedir

Çocuk psikolojisi çoğu psikoloji dalları arasında en çok çalışılan uzmanlık meydanlarından biridir. Psikolojinin bu alanı, doğum evveli gelişimden kaynaklanan zihin ve davranış sorunlarının çocukluk ve buluğ dönemindeki etkilerine odaklanmaktadır. Sadece çocukların fiziksel olarak nasıl büyüdükleriyle değil, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleriyle de ilgilenmektedir. Tarihsel olarak, çocuklar genelde yetişkinlerin daha ufak sürümleri olarak görülmektedir. Günümüzde, psikologlar çocuk psikolojisinin benzersiz bulunduğu kadar bir o kadar da komplike olduğunu kabul ederek her çocuğa değişik bir bakış açısı ile yaklaşımda bulunmayı seçerler. Bunun yanısıra çocuk psikologlarının yaklaşımı çocuk psikolojisindeki birtakım büyük suallere verdikleri yanıtlara göre de değişiklik göstermektedir. Örneğin erken yaşantının sonrakilerden daha mühim olup olmadığı ya da doğanın ya da beslenmenin bu gelişimdeki oynadığı rolün büyük olup olmadığı gibi. Çocukluk dönemi, hayatın kalan alanı amacıyla çok mühim bir rol oynamaktadır. Ve bundan kaynaklı sosyoloji, psikoloji ve eğitim alanlarında da çok mühim etkilere sahip olmaktadır. Uzmanlar, yalnızca normal çocuk gelişiminde etkili olan çoğu faktöre odaklanmak yerine aynı vakitte çocukluk sürecinde psikolojik sorunlara niçin açabilecek değişik faktörlere de odaklanmaktadır. Benlik duygusu, ebeveynlik davranışları, okul dönemi, sosyal baskılar gibi çoğu konu, çocukların sıhhatli ve olması gibi gelişmesinde ve büyümesinde etkili çözümler getirmeye çalışan çocuk psikologlarının ilgilendikleri süreçler arasındadır. Çocuk Psikolojisinin Farklı Bağlamları Gelişme hususu hesaba katıldığında genelde ilk akla gelen kalıtsal ve şahsi özellikler gibi büyümeyi etkileyen dahili faktörleri gelmektedir. Bununla birlikte, gelişme, fert içersinde meydana çıkan etkilerden çok daha çoğunu içerir. Sosyal temaslar ve içersinde yaşanlan kültür gibi bölgesel faktörler de mühim rol oynar. Çocuk psikolojisi analizinde göz önüne alınması gereken esas bağlamlar bulunmaktadır ve bu bağlamlar alttaki gibidir

Sosyal bağlam: Çocukların akranları ve yetişkinleriyle olan ilişkilerinin onların öğrenme ve gelişim süreçlerini nasıl etkilediğini sorgulamaktadır. Bu bağlamda aile, okul ve akran gruplarının, mühim bir rolü bulunmaktadır.

• Kültürel bağlam: Çocuğun içersinde yaşadığı kültür, hayat boyu gelişimi etkileyen bir dizi değere, geleneklere, paylaşılan varsayımlara ve hayat biçimlerine katkıda bulunmaktadır. Kültür, çocukların ebeveynleri ile olan ilişkilerinde, aldıkları eğitim türünde ve sağlanan çocuk bakımı türünde rol oynamaktadır.

• Sosyoekonomik bağlam: Sosyal sınıf aynı vakitte çocuk gelişiminde mühim bir rol oynamaktadır. Sosyoekonomik statü (genellikle SES olarak kısaltılır), kişilerin ne kadar eğitime sahip oldukları, ne kadar para kazandıkları, sahip oldukları iş ve nerede hayat sürdürdükleri gibi detaylı faktörlere dayanmaktadır. Sosyoekonomik hali yüksek hanelerde yetiştirilen çocuklar fırsatlara daha çok erişme eğilimindeyken, sosyoekonomik hali düşük evlerde yaşayanlar sağlık, kaliteli beslenme ve eğitim gibi şeylere daha az erişmektedir. Bu gibi faktörlerin çocuk psikolojisi üstünde büyük tesiri olmaktadır. Unutulmamalıdır ki, bu bağlamların üçü de daimi iletişim halindedir. Çocuk düşük sosyoekonomik statü nedeniyle daha az fırsata sahip olsa da, sosyal ilişkileri varlıklaştırmak ve kuvvetli kültürel bağlar bu dengesizliğin düzeltilmesine yardımcı olmaktadır. Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar Çocuk psikolojisi, kalıtsal yapının davranışlar üzerindeki etkilerinden, sosyal baskılara kadar çok geniş bir yelpaze içindekileri hususları kapsamaktadır. Çocuk psikolojisi çalışması amacıyla lüzumlu olan ana konular bulunmaktadır ve bu ana konulardan bazıları alttaki gibidir:

• Kalıtsal Etkiler

• Çevresel etkiler

• Doğum Öncesi Gelişim

• Sosyal Büyüme

• Kişisel Gelişim

• Dil Eğ timi

• Cinsiyet rolleri

• Bil işsel Gelişim

• Cinsel Gelişim Çocuk psikologları, çocukların belirli gelişim endişeleriyle kafaya çıkmalarına yardım konusu ile ilgili uzmanlaşırlar ya da daha genel bir yaklaşım izlerler. Her iki halde da bu uzmanlar, çocukların mümkün problemleri aşmalarına ve sıhhatli neticelere yol açabilecek şekilde büyümelerine yardımcı olmak amacıyla çabalamaktadırlar. Örneğin, çocuk psikologları, hangi çocuk bakım ortamlarının ve uygulamalarının en iyi psikolojik neticelere yol açtığına bakar ya da büyüme zihniyetlerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla çocuklarla beraber çalışırlar. Çocukları neyin zorladığının anlaşılması çok mühim bir iştir, bu amaçla çocuk psikolojisi çalışması hem geniş hem de derin kapsamlı bir konudur. Bu alanın nihai amacı, çocuklar olmalarına yardımcı olmak amacıyla bir araya gelerek etkileşime giren çoğu tesiri araştırmak ve bu verileri ebeveynlik, eğitim, çocuk bakımı, psikoterapi ve çocuklara yardım etmeye yoğunlaşan başka alanlarda ilerletmek amacıyla kullanmaktır. Çocukların nasıl büyüdüklerini, düşündüklerini ve davrandıklarını anlayabilmeleri sayesinde, ebeveynlerle ve çocuklarla çalışan profesyoneller çocuklarının bakımlarına yardımcı olmak amacıyla daha iyi hazırlanabilir.

About Author

Bir yanıt yazın