retmenler g羹n羹 i癟in iir

retmenler g羹n羹 i癟in iir

24 Kas覺m 繹retmenler g羹n羹 kutlu olsun.

Bizlere deer ve emek veren 繹retmenlerimize ne yapsak haklar覺n覺 繹deyemeyiz.

Bir toplumun gelimesi ve kalk覺nmas覺 bilimdeki gelimelere bal覺d覺r. Bilime 繹nem veren toplumlar daha 癟abuk kalk覺n覺rlar. Bilim, ilk 繹retimden balayarak; eitimin her kademesinde 繹retmenler taraf覺ndan okullarda 繹retilir. Bu nedenle bir toplumun geleceinin bi癟imlenmesinde en b羹y羹k y羹k 繹retmenlerin omuzlar覺ndad覺r. Gelecein insan覺n覺 yetitirme bak覺m覺ndan da 繹retmenlerin 繹nemi b羹y羹kt羹r. Bunun i癟in 繹retmenler toplumun en sayg覺n kiileridir.

Kazan覺lmas覺 gereken as覺l b羹y羹k servet; para, makam ve an 繹hretten ziyade erdem, bilgeliktir ve baar覺n覺n verdii i癟 huzurdur. Bu nedenle ama癟lar覺m覺zdan vazge癟meden meslek hayat覺nda sab覺rla merdivenleri 癟覺kmal覺y覺z.

ada medeniyet d羹zeyine 癟覺kmam覺z, bu onuru ta覺yan fedak璽r ve cefak璽r 繹retmenlerimiz sayesindedir.

Tohumlar覺 yeertip aa癟 seviyesine getiren b羹t羹n 繹retmenlerimizin 繹retmenler g羹n羹n羹 kutlar覺m. Bu okullarda bizzat kendisi tahta ba覺na ge癟erek yeni T羹rk alfabesini halka tan覺tt覺. B繹ylece yeni harflerle okuma yazma seferberliini balatt覺.

Atat羹rke, bu 癟abalar覺ndan dolay覺, Bakanlar Kurulu 11 Kas覺m 1928de Millet Mektepleri Ba繹retmenlii unvan覺n覺 verdi. Atat羹rk de 24 Kas覺m 1928de Ba繹retmenlik unvan覺n覺 kabul etti.
Atat羹rk羹n, ba繹retmenlii kabul ettii 24 Kas覺m g羹n羹, 1981 y覺l覺ndan beri yurdumuzda retmenler G羹n羹 olarak kutlanmaktad覺r.

1928 y覺l覺nda Arap harflerini kald覺rd覺. Yerine 繹renilmesi daha kolay olan Latin harflerini kabul etti. Daha sonra, yeni harflerle halk覺 okuma yazma 繹retmek amac覺yla Ulus Okullar覺n覺 (Millet Mekteplerini) a癟t覺. Bu okullarda bizzat kendisi tahta ba覺na ge癟erek yeni T羹rk alfabesini halka tan覺tt覺. B繹ylece yeni harflerle okuma yazma seferberliini balatt覺.
Atat羹rke, bu 癟abalar覺ndan dolay覺, Bakanlar Kurulu 11 Kas覺m 1928de Millet Mektepleri Ba繹retmenlii unvan覺n覺 verdi. Atat羹rk de 24 Kas覺m 1928de Ba繹retmenlik unvan覺n覺 kabul etti.
Atat羹rk羹n, ba繹retmenlii kabul ettii 24 Kas覺m g羹n羹, 1981 y覺l覺ndan beri yurdumuzda retmenler G羹n羹 olarak kutlanmaktad覺r.
retmenler G羹n羹nde okullarda, ilgili birimlerde t繹renler d羹zenlenir. Bu t繹renlerde yap覺lan konumalarda 繹retmenliin kutsall覺覺, 繹nemi, kar覺lat覺klar覺 sorunlar konuulur. retmene duyulan sevgi, sayg覺 dile getirilir. Bir kez daha 繹retmenlerimize duyduumuz sevgi ve sayg覺y覺 an覺msayarak, 繹retmenlik mesleine emei ge癟en herkesi selaml覺yoruz.
24 KASIM RETMENLER GN
retmenlik insanl覺k tarihinin en anlaml覺 ve 繹l羹ms羹z mesleidir. r羹n羹 insan olan ve bal覺 ba覺na bir ama癟 olmaktan 繹te bizleri y羹ce gayemize ulat覺ran bir vas覺ta olarak g繹r羹yorum 繹retmenlik mesleini.retmenin vazifesi g羹c羹 nispetinde erdemli toplum gayretine katk覺 salamakt覺r. 襤nsan yarat覺lm覺lar覺n en se癟kini en donan覺ml覺s覺 en bilin癟li olan覺; ama ayn覺 zamanda en vahi en ac覺mas覺zen anla覺lmaz davran覺lar覺n da sahibi. Onun i癟in insan hayat覺nda eitim; davran覺lar覺 doru y繹nlendirmede ve dier hemcinslerinin haklar覺na tecav羹z etmesinin engellenmesinde birinci derecede etkilidir. retmen ilevini yerine getirirken bu 繹ncelii asla ihmal etmemelidir.
Bir insan覺 k繹t羹l羹klerden al覺koyup iyilie sevk etmek 羹zerine g羹nein doduu her eyden daha hay覺rl覺d覺r s繹z羹 icra ettiimiz meslein ne kadar onurlu ve y羹ce bir gayeye hizmet ettiini g繹stermesi bak覺m覺ndan anlaml覺d覺r.
Kadim deerlerin g羹n羹birlik 癟覺karlara feda edildii g羹n羹m羹zde bu kutlu sanat覺 en g羹zel bi癟imde icra etmek durumunday覺z. Bunun i癟in de heyecan覺m覺z覺 diri tutmal覺 ve ideallerimizi yeniden kuanmal覺y覺z.Kar覺 kar覺ya kalaca覺m覺z b羹t羹n durum ve artlar覺 aarak ruhumuzu her artta diri k覺larak baar覺ya ulaabiliriz. Hayat ta覺y覺c覺 uralar覺 soylu bir sadelik i癟erisinde bir y羹rek soyluluu i癟erisinde youn bir sab覺rla s羹rd羹rmeliyiz.Kazan覺lmas覺 gereken as覺l b羹y羹k servet; para 繹hret ve makamdan 繹te erdem ve bilgeliktir. Y羹reimiziruhumuzu en b羹y羹k erdemlerle tezyin ve te癟hiz etmeli ve bu ama癟lar覺m覺zdan vazge癟meden yolumuza devam etmeliyiz.Evrensel medeniyet kulesi de hi癟 羹phesiz bu onuru ta覺yan fedak璽r ve cefak璽r 繹retmenlerimiz sayesinde y羹kselecektir.

24 Kas覺m retmenler G羹n羹 襤le 襤lgili S繹zler

* Uluslar覺 kurtaranlar yaln覺z ve ancak 繹retmenlerdir.
* D羹nyan覺n her yan覺nda 繹retmenler, insan topluluunun en fedak璽r ve en deerli varl覺覺d覺r.
* retmen bir sanatk璽rd覺r, yar覺n覺n temelini o att覺覺 gibi, deerli kiilik hamuruna da bi癟im verir.
* retmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacakt覺r.
* Gelecek gen癟lerin, gen癟ler ise 繹retmenlerin eseridir.
* retmen, ge癟miin 繹reticisi, gelecein kurucusudur.
* Toplumlar覺n uygarl覺k d羹zeyi, 繹retmene verdii deerle 繹l癟羹l羹r.
* Gelecein g羹vencesi eitime, eitim ise 繹retmene dayal覺d覺r.
* D羹nyada her eye k覺ymet bi癟ilebilir. Ama 繹retmenin eserine k覺ymet bi癟ilemez. (Socrates)
* Yery羹z羹nde 繹retmenlikten daha onurlu bir tan覺m覺yorum. (Diyojen)
* Yery羹z羹nde bar覺覺 salayacak sihirli denek analarla 繹retmenlerin elindedir. Eitim demek, v羹cutta ve ruhtaki g羹zellii ve m羹kemmellii son mertebesine kadar gelitirmek demektir. (Eflatun)
* retmenlik bir sanat iidir. Sanat癟覺 ge癟im s覺k覺nt覺s覺 癟ekerse, ondan yarat覺c覺l覺k beklenemez. (襤.N.zg羹r)
24 Kas覺m retmenler G羹n羹 ile ilgili iirler. Eitim dosyalar覺 payla覺m sayfam覺z 羹zerinden eitimcilerimiz i癟in gerekli dosya ve dok羹manlar覺 payla覺yoruz. iirler aa覺dad覺r. Dilerseniz dosya halinde de aa覺daki linkten indirebilirsiniz. retmenler G羹n羹 iirleri dosyas覺n覺 ve gerekli belgeleri bu sayfadan bilgisayar覺n覺za indirebilirsiniz. retmenler G羹n羹 iirleri , 繹retmenler g羹n羹 ile ilgili iirler.

RETMEN襤M
Karanl覺k d羹nyama,
I覺ks覺n 繹retmenim
Bilginin bek癟isi,
Can覺ms覺n 繹retmenim

I覺ks覺n yolumda,

Kuvvetsin kolumda,

A癟t覺n kollar覺n覺 bana

Can覺ms覺n 繹retmenim

Her s繹z羹n bir hazine

Bak覺覺n ve sevginle

A癟t覺n her birimize kucak

Can覺ms覺n 繹retmenim

Kalpten izin silinmez

Senden bakas覺 繹v羹lmez

Sevginin ei bulunmaz

Can覺ms覺n 繹retmenim.

SENEM ENGN

 

 

BARETMEN

Atat羹rk benim,
Ba繹retmenim,
Ne 繹rendimse,
Ondan 繹rendim.

Yenilikleri,
Hep o d羹羹nm羹,
Milleti i癟in,
Alam覺, g羹lm羹.

ocuk kalbimle,
襤lk onu sevdim,
Atat羹rk benim,
Ba繹retmenimdir.

Tar覺k ORHAN

 

BEN RETMEN襤M

anl覺 bayra覺m覺 g繹r羹nce
Okulumun g繹nderinde,
Daha bir baka 癟arpar y羹reim.
Her sabah a癟t覺覺m kap覺n覺n
Bilgiye, sevgiye, dorulua a癟覺ld覺覺n覺
ok iyi bilirim.
Gelecek yetitiririm, geleceim i癟in
羹nk羹;
Ben 繹retmenim
Yeni nesil benim eserim!

Murat ENGNL
襤癟繹ren 襤lk繹retim O. Md. V.
Savur/MARD襤N

 

RETMEN

Dosttur o 癟al覺anla, dosttur o yar覺anla
Yar覺nlara el ele beraber koanlarla,
Mutludur o, simsiyah sa癟lar覺 olmusa ak,
D羹nden daha g羹癟l羹d羹r uyan覺rken her sabah.

Doruya, g羹zellie, odur yolu g繹steren
Odur hep gelecee g羹venle g羹l羹mseyen.
Bir ana, bir babad覺r 癟ocuklara sunulan.
Odur eli 繹p羹len, odur fedak璽r insan.

Sars覺lmaz bir inan癟la g繹revini sevmekte,
mr羹n羹 adam覺t覺r milletine hizmette.
Ruhlara ekil veren, kafalar覺 besleyen
Uygarl覺a y羹r羹rken en 繹ndedir 繹retmen.

Nevin EMGEN

RETMEN襤M

Ben bir g羹l羹m, sen bah癟覺van;

ok a癟arsam eser senin,

Mis kokarsam h羹ner senin

Ama bir de soldurursan

G羹nah senin, g羹nah senin 繹retmenim

Ben elmas覺m, sarraf sensin

P覺rlantaysam, emek senin

Parl覺yorsam yald覺z senin

Ama bir de par癟alarsan

K覺r覺k senin, k覺r覺k senin 繹retmenim

Ben bo defter, kalem sensin;

Doru yazsan yar覺n senin,

G羹zel yazsan ikbal senin

Ama bir de karalarsan

Vicdan senin, vicdan senin 繹retmenim

Ben 繹renci, sen 繹retmen;

Baar覺rsam h羹ner senin,

Kazan覺rsam zafer senin

Ama birde kaybedersem

Yok diyecek baka s繹z羹m;

Yorum senin, yorum senin 繹retmenim

 

Z襤LLER ALACAK

Zil 癟alacak Sizler derslere gireceksiniz bir bir
Zil 癟alacak, ziller 癟alacak benim i癟in,
Duyaca覺m evlerden, k覺rlardan, denizlerden;
Ta i癟imden birisi gidecek u癟a ese
Ama ben, ben art覺k gidemeyeceim.

Zil 癟alacak Siz geminize, treninize gireceksiniz bir bir
Zil 癟alacak, ziller 癟alacak benim i癟in,
Duyaca覺m iskelelerden, istasyonlardan b羹t羹n;
Ta i癟imden birisi koacak ard覺n覺zdan.
Ama ben, ben art覺k gelemeyeceim.

Sonra bir g羹n bir zil 癟alacak yine
Hi癟 kimseler kimsecikler duymayacak,
Ne s覺n覺flar, ne iskeleler, ne istasyonlar, ne siz
Ta i癟imden birisi kalacak oralarda
Ben gideceim.

Zeki mer DEFNE

 

SZ VERD襤M RETMEN襤ME

retmenim, babam, ana kuca覺m
Okulum, ilim, ehrim, buca覺m
S覺n覺f覺msa, evim, bark覺m, oca覺m
S繹z verdim 繹retmenime
BYK ADAM OLACAIM.

Yeteri kadar 癟al覺aca覺m,
Rakibimle yan yana yar覺aca覺m,
Elbette aralar覺na kar覺aca覺m
S繹z verdim 繹retmenime
BYK ADAM OLACAIM

Y羹kselmeli insan dal覺nda
G繹stermeli becerisini cihanda
al覺kanl覺k belli olur simada
S繹z verdim 繹retmenime

BYK ADAM OLACAIM

 

RETMEN MARI

Aln覺m覺zda bilgilerden bir 癟elenk,
Nura doru can atan T羹rk genciyiz.
Yer y羹z羹nde yoktur, olmaz T羹rke denk;
Korku bilmez soyumuz.

anl覺 yurdum, her buca覺n anla dolsun;
Yurdum seni y羹celtmeye antlar olsun.

Candan a癟t覺k cehle kar覺 bir sava,
Ey bu yolda ant i癟en gen癟 arkada!
ren, 繹ret hakk覺 halka, g羹rle co;
Durma durma ko.

anl覺 yurdum, her buca覺n anla dolsun;
Yurdum seni y羹celtmeye antlar olsun.

襤smail Hikmet ERTAYLAN

 

KY RETMEN襤

Ben bir k繹y 繹retmeniyim,

Anl覺mda 覺覺k,
G繹zlerimde nur
Al覺p g繹t羹rmeyin beni ehirleri
G繹t羹rmeyin ne olur.

Bir k繹y 繹retmeniyim,
Kat覺ks覺z duygular i癟inde yaar覺m.
覺plak ayaklar basar y羹reime,
Onlar覺 tutar, okar覺m.

Bir k繹y 繹retmeniyim,
aresizlik ekmeim, keder g繹zya覺m,
Umut ve sevgiyim 癟arpan kalplerde,
Dalardan daha 癟ok y羹cedir ba覺m.

Ben bir k繹y 繹retmeniyim,
Evlerde motif, dillerde destan
G繹lgesi d羹er ay-y覺ld覺z覺n 羹st羹m羹ze,
Ve g繹n羹llerde b羹y羹r vatan

G繹kt羹rk Mehmet UYTUN

SEVG襤L襤 RETMEN襤M

Sevgisinin sonu yok,
Kalbinin efkati 癟ok,
G繹nl羹 b羹y羹k, g繹z羹 tok,
Sevgili 繹retmenim.

Bilgisi 覺覺k sa癟ar,
S繹zleri g繹n羹l a癟ar,
Ruhum sevin癟en u癟ar,
Sevgili 繹retmenim.

Bekliyoruz yolunu,
Sard覺k sala solunu,
Uzat bize kolunu
Sevgili 繹retmenim.

Topland覺k dizi, dizi,
Sev, oka hepimizi,
Sensin okutan bizi,
Sevgili 繹retmenim.

Doru yol g繹sterirsin,
Okutur, eitirsin,
Bize bilgi verirsin,
Sevgili 繹retmenim.

Seni candan severiz,
Sayg覺 duyar 繹veriz,
Ellerinden 繹periz,
Sevgili 繹retmenim!..

Ali Osman ATAK

 

D襤MD襤K AYAKTASIN RETMEN襤M

Tebeirle boyanan ellerini 繹psem,
Sevgi ba覺ndan g羹lleri derip yollar覺na sersem,
Sen y羹celerin y羹cesi, mesleklerin en ulvicesi,
Senin i癟in 癟ok ey yapsamda, bir ey yapt覺m diyemem.
Sana kurun s覺ksalar da kan覺n m羹rekkep olur,
Seni namerde muhta癟 etselerde azmin yaam kayna覺n olur.

Yorgun olsan,akaklar覺na ak sa癟lar d羹sede,
Sen yine mutlu ve umutlusun 繹retmenim,
Senin umudun par覺l par覺l par覺ldayan g繹zler,
Senin umudun g羹l羹c羹kleri eksik olmayan y羹zler.
Sana kurun s覺ksalar da kan覺n m羹rekkep olur,
Seni namerde muhta癟 etselerde azmin yaam kayna覺n olur.

Sen mimarlar覺n dahi mimar覺 sevgili 繹retmenim,
Bir harfin i癟in k覺rk y覺l m覺 ? Ka癟 y覺ld覺r bilmem k繹lenim,
Senede bir g羹n deil, her g羹n senin i癟in 繹lenim,
Eller bilmesede k覺ymetini ben bilenim.
Sana kurun s覺ksalar da kan覺n m羹rekkep olur,
Seni namerde muhta癟 etselerde azmin yaam kayna覺n olur.

Cemil AYDIN
Bolu Anadolu retmen Lisesi
M羹d羹r Ba Yard覺mc覺s覺

 

DNYANIN EN DEERL襤 RETMEN襤NE

Beni, senin kadar bilmiyorum
Beni bana anlatsana 繹retmenim,
G羹zel g羹nler var m覺, yaanacak m覺 bilmiyorum
Bana yaamay覺 繹retsene 繹retmenim.

Madalyonun dier y羹z羹n羹n nas覺l olduunu bilmiyorum
Bana dier y羹z羹n羹 g繹stersene 繹retmenim.
Hayat覺n bu kadar ac覺mas覺z olduunu bilmiyorum
Bana hayat覺 繹retsene 繹retmenim.

Mart覺lar覺n dilini bilmiyorum
Bana mart覺lar覺n dilini 繹retsene 繹retmenim.
Kanatlar覺m var ama u癟may覺 bilmiyorum
Masmavi, sevgi dolu g繹ky羹z羹ne u癟may覺 繹retsene 繹retmenim.

Hatice KAYGISIZ
Torbal覺 Y.D.A.L. Haz/B
襤ZM襤R

 

ELLER襤NDEN PER襤M RETMEN襤M

-I-
Ellerinden 繹perim 繹retmenim
Binlerce 繹rencinden biriyim ben
Anne oldun baba oldun bana
Okudum yazd覺m 癟ok ey 繹rendim
Borcumu 繹deyemem sana.

Ellerinden 繹perim 繹retmenim
Tebeir tutan, kalem tutan ellerinden
Ellerin 繹yle g羹zel ellerin, 繹yle s覺cak
Ya g繹zlerin 繹retmenim 覺覺l-覺覺l
Sevgi da覺t覺rd覺n kucak-kucak.

Ellerinden 繹perim 繹retmenim
Benim i癟in en b羹y羹k gurursun sen
Bir s繹z duysam iyiye g羹zele dair
Kalbimde vurursun sen.

-II-
Ellerinden 繹perim 繹retmenim
Daha d羹n annemizin kollar覺nda yaarken
i癟ekli bah癟emizin yollar覺nda koarken色
Sen BAYRAK 繹n羹nde toplad覺n dizi-dizi
ATATRK yolunda yetitirdin bizi.

Ellerinden 繹perim 繹retmenim
Boa gitmedi emein
Kimimiz doktor olduk savat覺k hastal覺kla
Asker oldu kimimiz can覺 Vatana feda
Kimimiz m羹hendis oldu yol yapt覺 baraj yapt覺
襤癟i olduk memur olduk emek verdik topluma
retmen oldu kimimiz karanl覺覺 ayd覺nlatt覺.

Ellerinden perim retmenim
Huzurlu ol d羹羹nme bizi
ATATRK yolunda dimdik ayaktay覺z
Sesimiz daha g羹r yolumuz daha ayd覺nl覺k
zg羹r esen r羹zgarda dalgalanan al Bayraktay覺z.

Sevgili 繹retmenim
Senin i癟in yazd覺m bu iiri
Binlerce 繹rencinden biri benim
M羹barek ellerinden 繹perim.

zkan GNLM

 

GECELER襤N IIKLARI

Siz olmayan g羹ller yetitiren,
Tomurcuklara g羹l羹mseyen sevimli y羹zler;
T羹m i癟tenliimizle geldik size,
I覺k sa癟覺n, renk verin,
Solgun y羹zlerimize

retin tarihi, ecdad覺, zaferleri
癟 k覺tada at oynayan bahad覺rlar覺
Uzaya, ay ve y覺ld覺zlara ulamak i癟in,
Bilgi merdivenleri haz覺rlay覺n,
i癟eklerle s羹slenen basamaklardan,
Ulaal覺m g繹ky羹z羹ne.

Yine geldik yeni 羹mitlerle;
G羹venle, 繹renme arzusuyla.
Biliyoruz, y羹kselirsek vatan da y羹kselir,
G繹klere erer ba覺m覺z.
Biliyoruz; tarihin, Atat羹rk羹n yolu sizden ge癟er.
Bah癟enize geldik, solmayan g羹lleriz biz
G羹l羹mseyin yeerelim,
Konuun tomurcuklar a癟al覺m,
Rengarenk olsun bozk覺rlar, K覺ra癟 topraklar

Sizler gecelerin 覺覺klar覺,
Dikenli yollar覺n y覺lmayan yolcular覺.
K繹y, ehir demeden kotunuz,
Serin p覺narlarla, yayla r羹zgarlar覺yla geldiniz.
Doldunuz, heyecan dolu y羹reklerimize
Yol g繹sterdiniz 覺覺k sa癟t覺n覺z
Ayd覺nland覺 g繹n羹llerimiz,
Ayd覺nland覺 yolumuz.

G羹c羹m羹z bilginizle artmakta,
Duygular覺m覺z efkatinizle
Yeermekte k覺ra癟 topra覺m覺z,
Al覺nlar覺m覺zda y羹kselecek gururla,
Ayy覺ld覺zl覺 bayra覺m覺z (S羹leyman ZBEK)

 

BEN RETMEN OLMAK 襤ST襤YORUM

Ben 繹retmen olmak istiyorum.
Ben 璽irimin m覺sralar覺nda dil,
Gen癟 k覺z覺m覺n gergefinde nak覺 nak覺 g羹l.
覺覺m覺n saz覺nda tel
p羹lesi bir el olmak istiyorum:
Ben 繹retmen olmak istiyorum
Ben 癟aresizliin filizlendii yerde 羹mit,
Korkunun mayaland覺覺 yerde y羹rek olmak istiyorum
Ben 繹retmen olmak istiyorum
Ben 繹retmen olmasam diyorum!
O zaman u k繹rpe fidan
Nas覺l 繹renecek, 癟i癟ek a癟覺p meyve vermeyi?
u gelinlik k覺z覺m,
u b覺y覺klar覺 yeni terleyen delikanl覺m
Kimden 繹renecek insan gibi sevilmeyi, sevmeyi;
Vatan i癟in, millet i癟in, bayrak i癟in
G繹z k覺rpmadan 繹lmeyi?
Sen 繹retmen olmal覺s覺n kardeim;
Sen namussun, vicdans覺n, adaletsin
Sen m羹sbet ilimsin kardeim
Sen irfans覺n, inan癟s覺n geleceimi ayd覺nlatan
Sen buram buram t羹ten vatan-sevgisi
Sen burcu burcu kokan T羹rkl羹k duygususun
Biz 繹retmen olmal覺y覺z kardeim:
Biz g繹rmeyenlere g繹z,
Duymayanlara kulak,
Y羹r羹yemeyenlere ayak atmal覺y覺z
Biz airlerimizin m覺sralar覺nda dil.
Gen癟 k覺zlar覺m覺z覺n gergeflerinde nak覺 nak覺 g羹l.
覺klar覺m覺z覺n sazlar覺nda tel.
p羹lesi bir el olmal覺y覺z.
B襤Z RETMEN OLMALIYIZ. .

Mustafa Nejat SEFERC襤OLU
(Mill簾 Eitim Dergisi)

BEN RETMEN襤M

Ben 繹retmenim,
Sevdal覺s覺 bu yurdun.
Dola覺r覺m s覺n覺rlar覺nda yurdumun
En y羹ksek bur癟lar覺na 癟覺kar,
Bayrak olurum.

Ben 繹retmenim,
Bir r羹zg璽r olur eserim,
Erzurum yaylas覺ndan.
B羹t羹n yaylalar覺mda dola覺r覺m.
zg羹rl羹k olurum.

Ben 繹retmenim,
Yaln覺zl覺k t羹rk羹leri s繹ylerim, mezralarda
Kemeralt覺 癟ar覺s覺ndaki insan seline kar覺覺r,
Kar覺覺r y羹reim
Umut olurum.

Ben 繹retmenim,
G繹癟men kular gibi dola覺r覺m yurdumda,
Geceyle biter yolculuum.
Ayd覺nl覺k olur her yan.
I覺k olurum.

Ben 繹retmenim,
Baharlar覺n sevdal覺s覺
ocuklar覺m覺n g繹zlerinden ak覺p i癟eri,
Can veririm.
Hayat olurum.

Ben 繹retmenim,
G繹ky羹z羹 hepimiz i癟in mavi
Bulut olur dola覺r覺m g繹klerde.
Sonra indiim yerde,
Rahmet olurum.

 

BEN襤 E襤T襤N

Eitin beni, 癟ocukluumdan balayarak
Alfabemi 繹retin bana.
繹km羹, y覺k覺lm覺 umutlar i癟inde
G羹lmeyi, filizlenmeyi 繹retin,

Eitin beni.
Tutun kolumdan gezdirin topra覺m覺n 羹st羹nde,
Vatan覺m覺n d繹rt bir yan覺n覺 sevmeyi 繹retin

Eitin beni.
覺kar覺n beni semalara u癟may覺 繹retin,
At覺n beni deryalara y羹zmeyi 繹retin,

Eitin beni.
G羹nei g繹sterin bana yamurlu g羹nde,
Kardelii 繹retin,
Su癟 aramay覺n ge癟mite, d羹nde,
Gelecei 繹retin,

Eitin beni.
Tutun elimdeki sil璽h覺 savamay覺 繹retin,
Millet i癟in millet癟e yaamay覺,
Korunmay覺 繹retin,

Eitin beni.
襤nsanl覺k i癟inde ba覺m覺 dik tutmay覺,
Milletimle gurur duymay覺,
Y繹netmeyi 繹retin,

Eitin beni.
zmeyin k覺sa bir 繹m羹r i癟in
Elime verilen mealeyi ufuklara

Ahmet VAHAPOLU
Dumlusu Fatih 襤lk繹retim Okulu retmeni
Of / TRABZON

 

BEN襤 DE GTR AYDINLIINA

retmenim 襤srafil TURANa

襤癟imde ufkuma 癟izdiin dalar,
Ad覺na g羹l gibi uzan覺yorum
Her 癟覺l覺k kahr覺n 繹n羹nde alar,
Seni y羹reimle sel璽ml覺yorum.

Nas覺l gizler y羹reini bir 癟ocuk,
Islak yorgan覺n覺n karanl覺覺na?
S覺maz d羹lerime bu koca boluk,
Al beni de g繹t羹r ayd覺nl覺覺na

Ziller 癟als覺n, yine sen dalar覺 癟iz,
Sevginin rengine boya sular覺.
Kucaklas覺n hasretimi bu deniz,
B羹y羹s羹n ellerinde g羹nein yolcular覺.

B羹t羹n y覺ld覺zlar覺 sersem geceye,
B羹t羹n 癟ocuklara seni anlatsam,
Ad覺n s覺maz kurduum her t羹mceye,
K覺yametler kopar seni unutsam.

retmenler G羹n羹 iirleri 2017 2018 2015 襤lk繹retim Okullar覺 襤癟in , retmenler G羹n羹 iirleri 襤ndir Y羹kle, retmenler G羹n羹 iirleri Word Excel Doc xls 襤ndir, retmenler G羹n羹 iirleri Etkinlii Dosyas覺 ablonu rnei 襤ndir, retmenler G羹n羹 iirleri 襤癟in MEB 2017 2018, retmenler G羹n羹 iirleri 1. D繹nem 2. D繹nem dosyas覺 襤ndir 2017 2018 2015 2014, retmenler G羹n羹 iirleri Tasla覺 Etkinlikleri G羹ncel Yeni Sene Ba覺 Sonu al覺ma Ka覺d覺

Bir cevap yaz覺n