Tapu Harcı Hesaplama Tapu İşlemleri

Tapu Harcı Hesaplama Tapu İşlemleri

Konut alım-satım işlemleriniz esnasında, satış değerinin kaç TL olarak izah etmesi gerektiği, hem bir tapu harcına asal matrahın belirlenmesi, hem bir de ölçüt yükseliş kazancının hesabı istikametinden ehemmiyetlidir.
Konut alım satımlarında tapu harcı; emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, alışveriş esnasında, müşteri ve satıcı aracılığıyla izah eden ölçüt üzerinden, yüzde 4 oranında müşteri ve satıcı aracılığıyla farklı ayrı hesaplanmakta, binde 20’şer oranında müşteri ve satıcı aracılığıyla farklı ayrı ödenmektedir.
Tapu Harcı ne türlü hesaplanır?
Konut alacaksınız ya da satacaksınız. O takdirde tapu harcı masrafınızın ne olacağını heyecan ediyorsunuz demektir. Bu haberde ‘2017-2018 Tapu Harcı ne türlü hesaplanır?’ sorunuzun cevabını örnekler beraberinde bulabilirsiniz.
Gayrimenkul alım -satımı yapacakları yakından ilgilendiren konular aralarında tapu harcı geliyor. Ya da milletçe literatüründeki isimiyle ‘tapu gideri’. 2012 senesi mevzuatlarına yönelik bir gayrimenkulun alım satımında laf konusu gayrimenkulun bedeli üzerinden binde 33 oranında tapu harcı alınıyordu. Ödenmesi gerekli olan bu miktarın yarısı müşteri yarısı da satıcı aracılığıyla ödeniyordu. Bu da şu demek oluyordu? Gayrimenkulun satış bedelinin binde 16.5’ini müşteri, binde 16.5’lik bölümünü ise satıcı ödüyordu.
2017-2018 senesinde ise laf konusu mevzuatta değişim inşa edildi. Yepyeni mevzuata yönelik, gayrimenkul alacak ya da tam aksi satacaksanız, hakikat satış bedeli üzerinden binde 20’şer(%2) oranında farklı ayrı tapu harcı ödeyeceksiniz. Konunun ek olarak tam olarak idrak etmesi yerine aşağıdaki somut örnekleri baz alarak tapu harcı amaçlı cebinizden ne kadarlık bir miktar çıkacağını görebilirsiniz. ‘İşte 2017-2018 Tapu Harcı ne türlü hesaplanır?’ sualinin cevapları..


500 bin TL’lik evin tapu harcı nedir?
500 bin TL’lik bir evin satışında ki eğer satış bedeli hakikat bedel üzerinden bildirilmiş ise müşteri ve satıcının ödemesi gerekli olan tapu devir harcı tutarı 10 bin TL olabilir. Tapu harcı giderleri tapu bedelinin binde 20’si oranında meydana geldiği amaçlı 500 bin TL’lik bir gayrimenkulun satışında ödenecek tapu harcı da 10 bin TL rakamına isabet ciro. Ve bu oran sahadan ve satandan farklı ayrı tahsil edilir. Fakat altını çizmekte yarar var; bu rakamlara döner anapara giderleri dahil olmak üzere olmuyor. Bu masraflar amaçlı de tahmini 150 -200 TL aralarında bir rakamı gözden ortaya çıkarmak gerekiyor.
Binde 20 terimine bir sürü takılmayın Binde 20’nin ek olarak temel yazılmış biçimi Yüzde 2 başka bir deyişle %2’dir
Bu para eğer aralarında bir protokol sağlanmamışsa genellikle “alıcı” aracılığıyla ödenir.
2017-2018 de Tapuda Döner Anapara Fiyatları Değişti !
2013 ün son ayı içinde tapuda döner anapara harçlar normalde 105 TL iken 2016 ya girilmesi ile birlikte döner anapara fiyatları 120-TL olarak belirlenmiştir. Yapılmış Olan işlemler çoğalış döner anapara işlemlerine 120-TL olarak yansımaktadır. Fakat ayrıca tapu harç giderleri artık değişim göstermemiştir.

Tapu harçları devletin öngördüğü vaziyetlerde yasalara yönelik yükseliş gösterir. 2013 de %4 iken 2014 te %6 ya çıkış laf konusu değildir. Tapu Harçlarının artışı yıllara elbet olmayıp Tapu Müdürlüğünün tespit edildiği tarife üzerinden sürdürür ve bu yönetmelik değişmedikçe kaç sene geçerse geçsin tapu giderleri benzer oranda kalır.
Emlak ve Vergi Giderleri Tapu Harcı ve Ciro Vergisi
Gayrimenkul satışından ele geçirilen para belli şartlarda, ‘değer yükseliş kazancı’ alanında ciro vergisine elbet tutulmaktadır. Satış esnasında tapuda gösterilen ölçüt, ciro vergisine elbet tutulacak getirin hesabında dikkate alınacağından ehemmiyetlidir.
Konutun satış bedeli ile maliyet bedeli arasındaki farklılık (elden emisyon buna bağlı olarak yapılmış olan ve satıcının uhdesinde olan giderler ve ödenen vergi ve harçlar da bulunan değerden çıkartılacaktır) “Değer Yükseliş Kazancı”olarak vergilendirilmektedir. Eğer konut, satın alındıktan 5 sene hemen ardından satılırsa “Değer Yükseliş Kazancı”vergisinden muaftır.
2009 senesinde, konutun satışından ele geçirilen gelirlerin 7.600 TL’si “Gelir Vergisi”nden muaftır. Bu meblağın üzerinde oluşan kazançlar ise, aşan tutara yönelik %15-35 oranlarında vergilendirilmektedir.
Konuyu toparlama tarafından, 2017-2018 senesi tapu devirlerinde harç ve döner anapara ödemeleri şu şekildedir.
Tapu harcı gideri 1000 de 40 başka bir deyişle %4 tür. Acının ödemesi gerekli olan rakam %2 olurken satıcının ödemesi gerekli olan tapu harcı %2 olarak aralarında paylaşması gerekmektedir.
Tabi eğer satıcı tapu masraflarına karışmayacağını beyan ederse ve alıcıda bunu kabul ederse tapu harclarını ve döner anapara fiyatlarını müşteri şahıs öder.

 

tapu parsel sorgulama, tapu randevu, tapu kadastro, tapu harcı, tapu harcı ödeme, tapu harçları, tapu sicil tüzüğü, tapu işlemleri, tapu kanunu,tapu takas, tapu alım satım harcı, tapu ada parsel sorgulama, tapu araştırma, tapu alım satım, tapu alırken gerekli evraklar, tapu ayırma, tapu avukatı, tapu alma işlemleri, tapu başvuru, tapu bilgileri, tapu bedeli, tapu borç sorgulama,

About Author

Bir yanıt yazın