Yeni Teknoloji Adblue Nedir Ne İşe Yarar

Yeni Teknoloji Adblue Nedir Ne İşe Yarar

Yıllar geçtikçe şartlar kendini yeniledikçe hayatımıza devamlı yenilikler eklenmektedir son zamanlarda otomotiv sektöründe öne çıkan isimlerden bir tanesi olan adblue teknolojisi hayatımızda yerini almış bulunmaktadır abblue nedir ne işe yarar bir çok  kişinin bilmediği bu yeni teknolojiyi bir inceleyelim faydası nedir öğrenelim bir çok otomotiv firmaları yeni nesil araçlarda uyguladığı adblue en belirgin özeliği çevreci hava dostu olması öne çıkmaktadır adblue yakıt katkı maddesi


AdBlue dizel yakıtlı zor hizmet taşıtlarının meydana getirdiği NOx-emisyonunu kimyevi olarak azaltmakta kullanılan, toksik olmayan bir çözümdür. AdBlue ne patlayıcı ne de etrafa zararlıdır ve mobil sıvıların asgari riziko kategorisinde sınıflandırılmaktadır. AdBlue aşındırıcı olduğundan, tüketimi ve depolanması amaçlı belli bir takım malzemeler lazımdır .
Avrupa’daki belli başlı tüm kamyon ve otobüs imalatçılarının AdBlue gerektiren yeni sezon modelleri vardır. Ek Olarak spesifik AdBlue ayrı bir tankta saklanır ve dizel ya da yabancı çeşit yakıtlarla karıştırılmaz. Tüketimi SCR Selective Catalytic Reduction (SCR Seçimli Katalitik İndirgeme Sistemi) isimli bir sistemle yapılır.
AdBlue, taşıtınızın SCR sisteminin işlevini mahaline gerçek getirmesini garanti altına almak amaçlı ve ISO 22241-1 teknik şartnamesine uymalıdır ve ISO ve ile uyumludur.
SCR sisteminin işlevini güzel bir şekilde görmesi amaçlı AdBue’nun bu standartlara uyumlu olması bir sürü mühimdir .

AdBlue firmasına ilişkin tescilli bir ticari markadır ve lisansla kullanılmaktadır.


ADBLUE’nun KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

· AdBlue toksik değildir ve uyumlu şekilde kullanılırsa insanlara, hayvanlara ya da etrafa karşın rastgele bir riziko oluşturmaz. Ürün tahmini 9.0 pH değeriyle kısmen alkalindir ve bu sebeple alüminyum, pirinç, narin çelikle direk temas ettirilmemelidir. Paslanmaz sert ve plastik tanklar ve fittingler öneri edilir .
· AdBlue ile çalışılırken alınması gereken olan tedbirler içinde deri ve gözlerle temas etmesinden kaçınmak yer almaktadır . Bununla Birlikte , eğer tabana dökülürse kayma tehlikesi talep eder.
· Silme metotları , mekanik olarak toplamak ve bertaraf etmek üzere uyumlu kaplarda biriktirmektir. Mahalli ve milli yönetmeliklere uyumlu şekilde bertaraf ediniz. Temizlikten ek olarak sonra , olan kalıntı zerreleri basınçlı su ile gönderiniz.

· AdBlue yanıcı değildir.
· AdBlue eksik 1bir,5 °C’de donmaya başlar.
· AdBlue donduktan ek olarak sonra da kullanılabilir. AdBlue eridikten ek olarak sonra sorunsuzca kullanılabilir.
· Kristalizasyon ya da dökülenleri bertaraf faktörün en güzel karayolu su ile yıkamaktır. Suyla durularken, çözeltinin rastgele bir şekilde kirlenmesini engellemek amaçlı iyice kapatıldığından emin olun.
AdBlue otomotiv boyası üst kısmına dökülürse, yüzeyi suyla temizleyin ve boyanın temizlenmesini sağlayın. AdBlue boya üstünde kurur ve kristalleşirse, yüzey korozyonu meydana gelebilir.

ADBLUE’nun Gizleme ÖMRÜ

Maksimum gizleme çağı , AdBlue’nun gerçek gizleme şartlarına (iyice gölge ve kuru bir yerde -11° C ilâ +30° C arası ısı ) uyulması koşuluyla , 12 aydır. Gizleme ile ilgili sıcaklığın yanında iyi sıkıya kapalı paket de mühim bir faktördür.

 

About Author

Bir yanıt yazın