Şök ile geçmek nedir? Ortaokul – lise

Şök ile geçmek nedir? Ortaokul – lise

Ortaokul ŞÖK kararı – Şube Öğretmenler Kurulu

ŞÖK, Şube Öğretmenler Kurulu’nun kısaltılmasıdır. Ortaokulda aynı şubede ders okutan öğretmenlerin ve okul rehber öğretmeninden oluşan kurula denmektedir.

ŞÖK NEDIR

ŞÖK, Şube Öğretmenler Kurulu’nun kısaltılmasıdır.
Ortaokulda aynı şubede ders okutan öğretmenlerin ve okul rehber öğretmeninden oluşan kuruldur.

ŞÖK ile öğrenci bırakma?

Ortaokulda zayıfı olan öğrenciler ŞÖK kararı ile sınıfta bırakılabilirmi? Yönetmeliği incelediğimde gerekli önlemler alınmasına rağmen bir üst sınıfa gecmesi uygun görülmeyen öğrenci e-okula kaldı olarak işlenir diyor. Bu kararda velinin geçsin veya kalsın deme hakkkı var mı?

Kısacası Ögretmenler bir kurul ile toplanır ve ögrenci hakkında önemli kararları verir, tabii bazen velilerde bu konular hakkında önemli sorunlar çıkarmaktadır. şök ile lisede kalma durumu vardır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27305_0.html

Sınıf ve şube öğretmenler kurulu

MADDE 35 ? (1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerinden oluşur. Kurulun başkanı, o sınıf ve şubelerden sorumlu müdür yardımcısıdır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda kurula başkanlık eder. Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileri de kurul toplantılarına davet edilebilir.

(2) Kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayı ile uygulanır.

(3) Bu toplantılarda, kaynaştırma eğitimine karar verilmiş özel eğitim gerektiren öğrenciler için gerekli önlemler alınır.

(4) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul veya kurum müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mülki amirin onayı ile ders saatleri içinde de yapılabilir.

ŞÖK (Şube Öğretmenler Kurulu) nedir

ŞÖK NEDIR

ŞÖK, Şube Öğretmenler Kurulu’nun kısaltılmasıdır.
Ortaokulda aynı şubede ders okutan öğretmenlerin ve okul rehber öğretmeninden oluşan kuruldur.

ŞÖK’e Katılanlar

Şube öğretmenler kurulu, ilkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir.

ŞÖK Toplanma Zamanı

Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre
birinci dönemin ikinci ayında,
ikinci dönemin birinci veya ikinci haftasında,
yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

ŞÖK’de Hangi Konuları Görüşür?

Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 36 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.

 

Sene Sonu ŞÖK Toplantısı

Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45’ ten az olan öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağına yazılarak e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır.
Ayrıca veli de bilgilendirilir.
Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin puanları değiştirilmez. Okul kayıtlarına, “Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti” veya “Sınıf Tekrarına Karar Verildi” ibaresi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir.

e-okul ŞÖK Karar Tutanağı

Şube Öğretmenler kurulunda öğrenciler tek tek ele alınarak görüşülür. Genel değerlendirme yapılmaz.
Şube rehber öğretmeni toplantıda öğrenci listesi ile hazır bulunması öğrencilerin  kişilik, beslenme, sağlık, temizlik, sosyal ilişkiler, ekonomik durumlarının görüşülmesi değerlendirilmesi gerekmektedir. Sınıfta sorunu olan öğrencilere çözüm önerileri belirtilmelidir.

Şube Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri

1-Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi ve artırılması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi,
2-Zararlı alışkanlıklar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesinin önemi.
3-Okul – Veli – Öğrenci işbirliğinin değerlendirilmesi,
4-Öğrencilerin sağlık ,beslenme,kişilik ,sosyal ilişkilerinin değerlendirilmesi,
5-Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi ve başarının artırılması için gerekli tedbirlerin alınması,
6-Öğrenci-okul-aile ilişkilerinin değerlendirilmesi,

gibi konuları gündeme alarak görüşür ve karara bağlayarak Şube Öğretmenler Kurulu Karar Defterine yazarak uygular.

About Author

Bir yanıt yazın