Başarılı Öğrenci Olamak İçin Neler Yapmalıyız

Başarılı Öğrenci Olamak İçin Neler Yapmalıyız

Hayatta başarıyı elde etmek için harcamış olduğumuz tecrübelerden faydalanarak sizlere başarılı bir öğrenci ola bilmek adına yapılması gereken veya yapılmaması gereken bazı durumları sizlerle paylaşmak istedik .Bu bir gerçek Kalite bir tesadüf olmadığı gibi başarıda bir tesadüf değildir.

Öğrencilerin bir çoğu derslerinde çok çok başarılı olmak talep edilmesine karşın, başarıyı yakalayamamaktadır. Sebep ailenin gerekse çevrenin de baskısı bunun için eklenince talebenin omuzlarına kocaman bir yük binmektedir. Bilinmelidir ki akademik başarıya ulaşmada talebenin hedeflerinin olması ve bizzat içerisinde inandığı hedeflere ulaşma amacını sağlaması gerekiyor. Öğrenim Gören ne için çalıştığını bilmezse bu maalesef talebenin derse motive meydana gelmesine da mani olacaktır. Talebenin kendine özgüveninin olması, bir çok kez başarısını artırmayı hedeflemesi ve kendisine inanması gerekiyor.

Eğitimde çok çok başarılı olmada talebenin çok çok başarılı olmaya odaklanması ve başarıya erişmek için ısrarlı olması da çok mühimdir. Bireyin çok çok başarılı olabilmek için kabiliyet ve becerilerinin çoğalması ve pozitif bağlamda ilerlemesi eğitimde akademik başarısını da göstermektedir.
Bireylerin zihinsel gelişme seviyelerine baktığımızda her yaş grubunun kendine göre gelişimsel aşamaları vardır. Ancak bu bazen geriden ya da daha önden takip edebilir. Mesela 6-7 yaş dolaylarında okuma yazma ağır ağır öğrenmesi beklenirken bir birlik çocuklar 5 yaşında okuma yazma öğrenebilirken bazıları 8-9 yaşında okumayı sökememiş olabilmektedir. Olgunlaşma esnasında geride kalmaması ve akranlarının eşdeğerinde ve ya üstünde bir yeteneğe sahip olması da tekrardan başarı için bir kriter oluşturmaktadır. Aynı zamanda yalnızca bilişsel gelişimde değil, yaşamsal gelişimde de başarıyı yakalaması gerekiyor. Oyun oynama, birlik oluşturma, ailede ahlaki değerlerin öğrenilmesi benzeri yaşamsal yaşamın şartları da öğrenilmesi ve uygulanması da birey olmanın önce koşuludur.
Öğrenci başarısını etkileyen pekçok etken vardır. Bunlardan bazıları,

? -Öğretmen,
?-Ebeveynler
? -Okul yönetimi
? -Öğrencinin oyun aldığı birey,
? -Arkadaş çevresi
? -Öğrencinin becerileri ve ilgisi, benzeri.
Okulda çok çok başarılı olmak için bilhassa talebenin dersi dinlemesi ona kocaman bir katkı olanağı olanağı sağlar. Ancak çok karma karışık bir dönem olan öğrenmede, gösterişli bir dinleme de tek başına yeteri civarından değildir. Talebenin derse katılması da gerekiyor. Esasen şu andaki eğitim sistemi, yapılandırmacı yaklaşımı benimsemiştir. Yapılandırmacı idrak, dersin merkezinde öğretmenin değil, talebenin olmasını arzu eder. Böylelikle öğrenim gören yalnızca problem değil, sorunun çözüm süreçlerini da öğrenecektir.

Öğrenciyi derse dahil olmak üzere olmak üzere faktörün belli yöntemleri vardır. Yaş grubuna uyumlu oyunlar ilave etmek, dersi daha eğlenceli duruma getirmek ise akademik olarak öğretmene bağlıdır. Öğrenciye huzurlu ödevler vererek talebenin daha çok çok başarılı olması sağlanmalıdır.

Öğrenci velisi, öğretmenle bir çok kez olarak işbirliği içerisinde olmalıdır. Öğrenim Gören eve geldiğinde, kesinlikle gününün ne türlü geçtiğini, o zaman neler yaptığını sormalıdır. Toplantılara katılıp, öğretmenin dershane ile alakalı meselelerini dinlemeli ve bu problemleri beraber çözmek için öğretmene destek etmelidir. Velinin bu ilgisi, talebeyi de daha çok çalışmaya yöneltecektir. Nedeni Ise bilecektir ki; velisi okulla bir çok kez bağlantı hâlinde.
Tüm bu belirtilen faktörler birleştiğinde, talebenin başarısı kaçınılmaz olarak artacaktır. Öğrenci-Öğretmen-Veli üçlüsünün beraber göstereceği performans, yukarıda da anlatıldığı üzere başarının basit anahtarıdır.

Aile ve Öğrenim Gören iletişimi Ne Türlü Olmalıdır?

Eğitim aile de başlar ve okullarda aynı ritimde aynı ritimde devam eden tüm hayat boyu aynı ritimde devam eden bir süreçtir. Kişilerin eğitim sürecinde en mühim vazife ailelere düşmektedir. Okul ile aile içerisinde yeteri civarından ilişki ve birlik sağlanırsa okulun başarı düzeyi artmakta ve bu oranda eğitim kalitesi de artmaktadır. Daha sıhhatli ve randımanlı bir eğitim zamanı için ailelerin okul ilişkilerine önemsenmesi gerekiyor. Okullar etrafındaki toplumun ihtiyaçlarına göre bireyler yetiştirmektedir. Okullar toplumun ihtiyaçlarına yanıt verebilecek ve toplumun anane göreneklerine uyumlu bireyler yetiştirmektedir. Gösterişli bir okulun içerisinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi için bulunduğu toplumu yanı velileri tanıması gerekiyor.

Öğrencilerin eğitiminde yalnızca okul değil aile de mühim oyun oynar. Okulda verilen bilgi ve beceriler, ailede bir çok kez deneyimleşmekte ve genç hayatının kocaman bir kısmını ailede geçirmektedir. Okul ve aile içerisinde bir tutarlılık olması gerektiğinden, okuldaki kazandırılan bilgi ve kabiliyetlerin evde de pekiştirilmesi, geliştirilmesi gerekiyor. Aile bunların üzerine eklemeler yaparak, çocuğun okul başarısını da etkileyebilmektedir. Çocukların okul içerisinde ve okul dışında geçirdikleri zamana baktığımızda talebelerin minimum 4-6 saatinin okulda geçtiği görülmektedir. Bunun Için nazaran okul dışı zamanlarının iyi muayene edilmesi ve talebenin bizzat yeteneklerini geliştirmesi, yeni kazanımlar elde etmesine imkân sağlanması gerekiyor. Talebelerin ailelerinin okuldan haberdar olması ve okul aile ilişkilerinin koordineli olması bu bakımdan de mühimdir. Okulda verilen hizmetin kalitesi ne civarından iyi olursa olsun ailelerde bir tutarsızlık söz konusu olduğunda, başarı maalesef gerilemektedir.

Eğitim zamanı içerisinde her genç aynı yöntem ve aynı teknikle öğrenmeyebilir. Nedeni Ise ferdi farklılıklar ve çocuğun içerisinde içerisinde bulunduğu aile koşulları sosyo ve kültürel nitelikleri farklılık gösterebilir. Bu sebeple öğretmenlerin talebelerini yakın tanımaları ve özelliklerini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bunun için de aile ile bir çok kez kontakt halinde olması gerekiyor. Aileyi eğitim sürecine dahil olmak üzere olmak üzere etmeli ve talebeyi tanıyabilmek ve randımanlı eğitim sağlayabilmek adına aile ile beraber karar almalıdır. Aile ile bir çok kez ve düzenli iletişimler kurulması gerekiyor. Böylelikle aileler de çocuklarıyla kontakt kurma becerilerini geliştirir ve onlarla doğru kontakt kurmuş olurlar.

Ailelerin eğitim yaşamı üzerindeki etkisi ve öğrenim gören başarısına olan ehemmiyeti üzerine pekçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucu olarak aile katılımının eğitim yaşamı ve başarısı için önem arz ettiğini gerçeği doğrultusunda pekçok ülke eğitim programlarını bir daha düzenlemiştir. Eğitim programlarına ailenin okul ilişkilerine katılması için programa yeni uygulamalar eklenmiştir. Okul Aile Birliği,veli toplantıları ve veli görüşmelerinin son derece mühim olduğu bilinmelidir


Okul aile işbirliği eğitim sürecinde olması lazımdır. Nedeni Ise,

bir. Okullarda tatbik edilen eğitim öğretim programlarının geliştirmek ve verimliliği artırmak.
2. Velilerin katılım düzeylerini artırarak çocuklarıyla olan ilişkilerini artırmak.
3. Velilerin okul yönetimine destek olmasını sağlamak.
4. Talebelerin başarı düzeylerini arttırmak ve aldıkları eğitimin kalitesini arttırmak hedeflenmiş ve bu konuda ailenin de tamamlayıcı undur olması beklenmektedir.

Öğrenci başarısızlığının en kocaman sebeplerinden birisi ise velilerin talebelere karşın ilgisizliğinden kaynaklanmaktadır. Genç ödevlerle baş başa kaldığında, ne yapacağını bilemediği durumlarda ailelerin yol gösterici olmaları gerekiyor. Eğer aile çok yüklü çalışıyorsa, uyumlu fiyat problem ya da derslerde destek edecek düzeyde kursu yoksa bu öğrencide de sorunlara yol açabilmektedir. Bu problemi çözmek için ise okul rehberlik öğretmenine danışılması gerekiyor.

Aileler talebelere dersleri ile alakalı destek olurken bununla beraber onları motive edici ve ders çalışmaya teşvik edici olmalıdırlar. Bu yolla talebeler ders çalışmayı severek yapacaktır. Mesela bir birlik konuları şarkı söyleyerek, bir birlik derslerde ders çalışma kartları hazırlayarak ders çalışmak talebeyle zaman geçirmeyi ve ona eğitsel faaliyetlerde yalnızca yükün onun omuzlarında olmadığını da göstermektedir. Talebenin bizzat sorumluluğun bilincinde olması civarından sorumluluklarını yerine getirirken aile desteğini alması da talebenin performansını artıran unsurlardandır. Okuma yaparken hatalarda bir daha oku komutları, yazarken daha küçük ya da kocaman yazma, kontrolleri yaptırma, işlem hatalarını gösterme talebenin daha dikkatli meydana gelmesine imkân olanağı olanağı sağlar. Aynı zamanda öğrenim gören tek olmadığını bilirse, daha mutlu ve rahat ders çalışır.

başarılı öğrenci olmak için neler yapmalıyız,
başarılı öğrenci olmak için dua,
başarılı öğrenci olmak için,
başarılı öğrenci olmak,
başarılı öğrenci olmak için ne yapılır,
öğrencileri başarılı olmak için ne motive eder,
başarılı bir öğrenci olmak için yapılması gerekenler,
rüyada başarılı öğrenci olmak,
başarılı bir öğrenci olmak için nelere dikkat etmeliyiz,
başarılı bir öğrenci olmak için,
başarılı olmak isteyen bir öğrenci nelere dikkat etmelidir,
öğrencinin başarılı olma nedenleri,
başarılı öğrenci olma yolları,

About Author

Bir yanıt yazın