KPSS Sal覺k Bakanl覺覺 Tercih K覺lavuzu

KPSS sal覺k bakanl覺覺 tercih k覺lavuzu yay覺mland覺. l癟me, Se癟me ve Yerletirme Merkezi (SYM) taraf覺ndan yay覺mlanan Kamu Personel Se癟me S覺nav覺 (KPSS) sal覺k bakanl覺覺 tercih k覺lavuzunu haberimizden g繹rebilirsiniz.
saglik-bakanligi-osym
SYM’DEN YAPILAN DUYURU (8 Kas覺m 2016)

KPSS-2012/5 Tercih 襤lemleri hk.

Dan覺tay 12. Daire Bakanl覺覺 taraf覺ndan al覺nan karar覺n覺n uygulanmas覺n覺 teminen; 17 Aral覺k 2012 tarihinde SYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yay覺mlanan KPSS-2012/5 Tercih K覺lavuzu,Tablo-2’de yer alan Sal覺k Teknikeri (evre Sal覺覺 Teknikeri) kadrolar覺ndan 3059, 3062 ve 3063 nitelik kodlar覺ndaki eitim niteliklerini kar覺layabilen ve KPSS-2012/5 yerletirme ilemlerinde tercih yapma hakk覺 olan adaylar i癟in 8 14 Kas覺m 2016 tarihleri aras覺nda tercih al覺m覺 yap覺lacakt覺r. Tercihte bulunacak adaylar覺n KPSS-2012/5 Tercih K覺lavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

襤lgililere 繹nemle duyurulur.

KPSS Sal覺k bakanl覺覺 tercih k覺lavuzu i癟in t覺klay覺n覺z

1. GENEL B襤LG襤LER, TEMEL 襤LKE VE KURALLAR

1.1 Sal覺k Bakanl覺覺 ve bal覺 kurulular覺 taraf覺ndan 657 say覺l覺 Devlet Memurlar覺 Kanununun 4/B maddesine g繹re istihdam edilecek s繹zlemeli pozisyonlara yerletirme yap覺lacakt覺r.

1.2 Bu k覺lavuz, s繹zlemeli pozisyonlar覺, bunlar i癟in aranan nitelikler ile kontenjanlar覺n覺 kapsamaktad覺r.

1.3 Adaylar覺n k覺lavuzda yer alan pozisyonlardan tercih yapabilmeleri i癟in, 7-8 Temmuz 2012 ve 22-23 Eyl羹l 2012 tarihlerinde yap覺lm覺 olan Kamu Personel Se癟me S覺navlar覺ndan (2012-KPSS Lisans ve 2012-KPSS Orta繹retim/nlisans) birine girmi olmalar覺 gerekir.

1.4 Yerletirme ilemlerinde, orta繹retim mezunlar覺 i癟in KPSSP94, 繹nlisans mezunlar覺 i癟in KPSSP93 ve lisans mezunlar覺 i癟in KPSSP3 puan覺 kullan覺lacakt覺r.

2. TERC襤HLER襤N YAPILMASI 襤襤N GENEL B襤LG襤LER

Tercihlerin ge癟erli olabilmesi i癟in tercihlerin SYM’ye internetle g繹nderildii son g羹n itibariyle ilgili lisans, 繹nlisans veya orta繹retim alan/program覺ndan mezun olunmas覺 zorunludur. Tercihlerin internetle SYM’ye g繹nderilmesinin son g羹n羹 itibariyle mezun durumda bulunmayan adaylar覺n, yerletirilmeleri yap覺lm覺 olsa bile, g繹reve balama ilemleri yap覺lmayacakt覺r. Adaylar覺n s繹zlemeli pozisyonlara yerletirme ilemlerine al覺nabilmeleri i癟in tercihlerin kurallara uygun olarak yap覺lmas覺 ve yap覺lan tercihlerin ge癟erli olmas覺 zorunludur.

TERC襤HLER襤N YAPILMASI 襤LE 襤LG襤L襤 襤LEMLER

3.1 Adaylar tercihlerini, 17-21 Aral覺k 2012 tarihleri aras覺nda internet yoluyla SYM’ye g繹nderebileceklerdir.
襤nternetten tercih g繹nderme ilemleri 21 Aral覺k 2012 gecesi, saat 23:59’da sona erecektir.

3.2 Bu k覺lavuzda, Sal覺k Bakanl覺覺 ve bal覺 kurulular覺n覺n 657 say覺l覺 Devlet Memurlar覺 Kanununun 36. maddesinde belirtilen sal覺k hizmetleri ve yard覺mc覺 sal覺k hizmetleri s覺n覺f覺ndaki unvanlarda 癟al覺t覺r覺lmak 羹zere 4/B maddesine g繹re atama yapaca覺 s繹zlemeli pozisyonlar覺 orta繹retim, 繹n lisans ve lisans d羹zeyi ayr覺 olmak 羹zere Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3’de g繹sterilmitir.

Sal覺k Bakanl覺覺 ve bal覺 kurulular覺na ait s繹zlemeli pozisyonlarda 癟al覺acaklar覺n 羹cretleri merkezi y繹netim
b羹t癟esinden kar覺lanacakt覺r.

3.3 Tercihlerinizi yaparken, s繹zlemeli pozisyonlar i癟in Aranan Nitelikleri g繹steren s羹tunlardaki koullar覺 dikkatle incelemeniz ve size uyup uymad覺覺n覺 belirlemeniz son derece 繹nemlidir. Tercihler belirlenmeden 繹nce sistemde kay覺tl覺 mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolar覺ndan kontrol edilmelidir. Bir s繹zlemeli pozisyon i癟in mezun olunan program/alan koulu birden fazla ise bunlardan birinin kar覺lanmas覺 yeterlidir.

Ayr覺ca, bu k覺lavuzdaki Sal覺k Bakanl覺覺 taraf覺ndan d羹zenlenen A癟覺klamalar ve Uyar覺lar ile Bavuru Genel ve zel artlar覺 b繹l羹mlerini mutlaka okuman覺z ve tercihlerinizi yaparken bu uyar覺 ve artlar覺 da g繹z 繹n羹nde tutman覺z gerekir.

D襤KKAT: Mezun olunan program/alan ile ilgili nitelik koulunu kar覺lamad覺覺n覺z bir s繹zlemeli pozisyona tercihleriniz aras覺nda yer vermeniz ve yerletirilmeniz halinde ilgili kurum taraf覺ndan ataman覺z覺n yap覺lmayaca覺n覺 g繹z 繹n羹nde bulundurunuz. Maduriyete uramaman覺z i癟in tercihlerinizi internetle SYM’ye g繹ndermeden 繹nce t羹m tercihlerinizin durumunuza uygun olduundan mutlaka emin olunuz. Tercihlerinizi internetle SYM’ye g繹ndermeden 繹nce t羹m tercihlerinizin durumunuza uygun olduundan mutlaka emin olunuz. Tercih s羹resi bitene kadar, sisteme ilenen tercihlerde deiiklik yap覺labilecektir. Tercihlerinde
deiiklik yapmak isteyen adaylar bu ilemi https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklard覺r. Tercih s羹resi tamamland覺ktan sonra tercihlerde deiiklik yap覺lamayacakt覺r. Tercihlerde deiiklik, tercihlerin k覺smen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde deiiklik taleplerini i癟eren dilek癟eler Merkezimizde kesinlikle ileme al覺nmayacakt覺r.

3.4 Tercih yapmak istediiniz s繹zlemeli pozisyonlar覺 belirleyiniz ve 30’u ge癟memek 羹zere istek s覺ran覺za g繹re yaz覺n覺z. Bu s覺ralamada s繹zlemeli pozisyonun size uygunluu ve sizin bunlara vereceiniz 繹ncelikler son derece 繹nemlidir. Tercihlerinizi yazman覺z i癟in bu k覺lavuzdaki bo Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. B繹yle bir haz覺rl覺k size tercihlerinizi internete girmenizde kolayl覺k salayacakt覺r. zerinde 癟al覺ma yapt覺覺n覺z listeyi SYM’ye kesinlikle posta ile g繹ndermeyiniz veya elden teslim etmek i癟in giriimde bulunmay覺n覺z. B繹yle bir liste SYM’de hi癟bir ekilde ileme konmayacakt覺r. Sadece elektronik ortamda yap覺lan tercihler ge癟erli olacakt覺r.

3.5 襤nternet balant覺s覺 olan herhangi bir bilgisayardan SYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve buradan KPSS-2012/5 Sal覺k Bakanl覺覺 Tercih ilemleri alan覺na eriiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaran覺z覺 ve ifrenizi giriniz.
Kiisel ifresini kaybeden ya da unutan adaylar, SYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 羹cretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun i癟in belirtilen internet adresinden ifremi Unuttum alan覺na girmeleri burada kendilerine sorulan sorular覺 doru cevapland覺rmalar覺 (Sorulara verilen cevaplar, daha 繹nce sistemde ifre deiiklii yap覺l覺rken verilen bilgilerle ayn覺 olmal覺d覺r.) gerekmektedir. Bu sorulara doru cevap veremedii i癟in ifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar n羹fus c羹zdan覺 ya da pasaportlar覺 ile birlikte Bavuru Merkezlerine (Orta繹retim Kurumu M羹d羹rl羹kleri ile SYM S覺nav Merkezi Y繹neticilikleri) ahsen bavurarak 羹creti kar覺l覺覺 (2,00 TL) yeni ifrelerini edinmek zorundad覺r. Bu ifre daha sonraki gerek tercih gerekse s覺navlar ile ilgili
ilemlerde de kullan覺laca覺ndan adaylar覺n bu ifreyi saklamalar覺 yararlar覺nad覺r. Aday覺n kiisel bilgisi olan ifreler, baka hi癟 bir kiiye verilmemektedir. Tutuklu ya da zorunlu askerlik g繹revini yapmakta olduundan dolay覺 bizzat yukar覺da belirtilen bavuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise, bulunduklar覺 cezaevi m羹d羹rl羹kleri ya da askeri birlik komutanlar覺n覺n resmi yaz覺 ile m羹racaat etmesi halinde, aday覺n ismine d羹zenlenmi kapal覺 zarf i癟inde adaya iletilmek 羹zere ifre verilebilecektir. 襤steyen adaylar tercihlerini SYM S覺nav Merkezi Y繹neticiliklerinde, 3,00 TL. 繹deyerek yapt覺rabilirler.

3.6 KPSS-2012/5 Sal覺k Bakanl覺覺 Tercih ilemleri alan覺na T.C. Kimlik Numaran覺zla ifrenizi girdikten ve Tercih Bildir alan覺na t覺klad覺ktan sonra ekrandaki a癟覺klamalara g繹re hareket ediniz. Tercih listenizdeki s繹zlemeli pozisyon kodlar覺n覺 s覺ras覺yla ekrandaki ilgili alana yaz覺n覺z. Doruluundan emin olduunuz zaman yapt覺覺n覺z ilemi ekrandaki uyar覺lara g繹re sonland覺r覺n覺z. Tercihlerinizin SYM’ye ulat覺覺ndan emin olman覺z i癟in ekranda KPSS-2012/5 Sal覺k Bakanl覺覺 Tercihleriniz 色色.. tarihinde baar覺 ile SYM’ye bildirilmitir. ifadesini g繹rmeniz gerekir.

Bu aamada Yazd覺r alan覺na t覺klayarak bir 癟覺kt覺 al覺n覺z ve bu 癟覺kt覺y覺 saklay覺n覺z. Bu ilemi tamamlad覺ktan sonra https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi kontrol ediniz. Mezun olduunuz program/alan, tercih etmi olduunuz s繹zlemeli pozisyon i癟in aranan 繹renim koulu ile uyumlu deil ise yapm覺 olduunuz tercih sistem taraf覺ndan kaydedilmeyeceinden bir sonraki tercihinizi yazman覺z sistem taraf覺ndan engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu g繹z 繹n羹nde bulundurunuz.

3.7 Tercihlerinizi yapmak i癟in SYM’nin ilgili internet sayfas覺na girdikten sonra SYM kay覺tlar覺nda size ait 繹renim d羹zeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adaylar s覺nava girdikleri 繹renim d羹zeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundad覺r. S覺nava girilen 繹renim d羹zeyinden mezun olamama ya da s覺nava girdikten sonra daha 羹st 繹renim d羹zeyinde diploma alm覺 olmak gibi nedenlerle s覺nava girilen 繹renim d羹zeyinde deiiklik yap覺lmas覺 m羹mk羹n deildir.
Mezun olunan program/alan bilginizde deiiklik yapmak i癟in ilgili resmi belge (diploma, 繹renci belgesi vb.) ve bu k覺lavuzdaki Genel Ama癟l覺 Dilek癟e 繹rnei ile birlikte 21 Aral覺k 2012 g羹n羹 saat 16.00’ya kadar SHDB KPSS B羹rosuna SYM’ye ahsen bavurunuz veya bu evrak覺n bir yak覺n覺n覺z arac覺l覺覺 ile elden teslim edilmesini salay覺n覺z.

Ekranda mezuniyet tarihiniz g羹n, ay ve y覺l olarak g繹r羹lmektedir. Bu tarihte deiiklik yapmak istiyorsan覺z bu deiiklii ekranda kendiniz yapabilirsiniz. Bu alan bo ise bu alan覺 doldurman覺z zorunludur. Tercihler kaydedildikten sonra bu alanda deiiklik yapman覺z m羹mk羹n olmayacakt覺r.

Ayn覺 繹renim d羹zeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar覺n,ayn覺 anda her iki diplomalar覺nda yazan program/alanlar覺na y繹nelik tercih yapmalar覺 m羹mk羹n deildir. Bu durumda bulunan adaylar覺n, hangi program/alan bilgisine g繹re tercih yapacaklar覺na, tercihlerini kaydetmeden 繹nce karar vermeleri ve Merkezimiz kay覺tlar覺nda yer alan mezuniyet bilgilerinden farkl覺, dier diplomalar覺nda yazan program/alanlar覺na y繹nelik tercih yapmak istedikler taktirde yukar覺da belirtildii ekilde deiiklik ilemlerini yapt覺rmalar覺 gerekir.

4. SYM TARAFINDAN YERLET襤RMEN襤N YAPILMASI

4.1 Bu k覺lavuzda yer alan s繹zlemeli pozisyonlara yerletirme, SYM taraf覺ndan merkezi olarak yap覺lacakt覺r.

4.2 Yerletirme ilemlerinde ayn覺 puan覺 alan adaylar aras覺ndan mezuniyet tarihi itibariyle 繹nce mezun olmu olana, bunun ayn覺 olmas覺 halinde de ya覺 b羹y羹k olana 繹ncelik tan覺nacakt覺r.

4.3 Yerletirme yap覺l覺rken SYM taraf覺ndan; s覺nava girilen 繹renim d羹zeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile s繹zlemeli pozisyonlar i癟in aranan nitelikler aras覺ndaki tutarl覺k kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutars覺zl覺k tespit edildii takdirde s繹z konusu tercih iptal edilecektir.

4.4 Yerletirmede adaylar覺n SYM kay覺tlar覺ndaki bilgileri esas al覺nacakt覺r. Bu bilgilerde ger癟ee uymayan hususlar tespit edildii takdirde, yerletirmesi yap覺lan adaylar覺n Sal覺k Bakanl覺覺nca atamalar覺 yap覺lmayacak, adaylar bu durumdan dolay覺 bir hak iddia edemeyeceklerdir.

4.5 Yerletirme ileminde adaylar puanlar覺na ve tercih s覺ralar覺na bak覺lmak suretiyle s繹zlemeli pozisyonlara yerletirileceklerdir. Daha y羹ksek puanl覺 adaylar yerletii i癟in birinci tercihine yerleemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleemeyen aday 羹癟羹nc羹 tercihine yerletirilmeye 癟al覺覺lacak, yerletirme ilemi bu ekilde devam edecektir. Bir aday覺n son tercihine de daha y羹ksek puanl覺 adaylardan biri yerletirildii takdirde bu aday herhangi bir s繹zlemeli pozisyona yerleememi olacakt覺r.

SZLEMEL襤 POZ襤SYONLARA ATANMA

SYM taraf覺ndan yerletirilen adaylar, baka bir s覺nav veya m羹lakat yap覺lmaks覺z覺n, yerletirme yap覺lan s繹zlemeli pozisyonlara Sal覺k Bakanl覺覺 ve bal覺 kurulular覺nca dorudan atanacaklard覺r. Yerletirildikleri halde atama i癟in 繹ng繹r羹len niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri s羹resi i癟inde yerletirildii kuruma teslim etmeyen adaylar覺n atamalar覺 yap覺lmayacakt覺r.

Bir cevap yaz覺n